Zarica d.o.o. je slovensko trgovsko in storitveno podjetje, ki se ukvarja s trženjem ferolegur za jeklarne in livarne črne metalurgije. Tržimo tudi ostale materiale za potrebe livarstva in se prilagajamo željam poslovnih partnerjev.

V več letnem delovanju smo se uveljavili s svojo profesionalno etiko, ki temelji na korektnem odnosu z našimi poslovnimi partnerji. Na tem bomo vztrajali tudi v bodoče in na ta način utrjevali sloves dobrega in odgovornega partnerja.

Tržišče Zarica d.o.o. so države EU in države JV Evrope ter daljnega vzhoda.
 
   
   
     
© Melom d.o.o. Tržič